lundi 19 janvier 2015

FONUA LINGVO + ESPERANTO

De la19-a de januaro 2015 ĝis la 23-a okazas
en Kotonuo en hotelo JoCa

La organizanto estas
"Scio Sen Bariloj"

https://eo.wikipedia.org/wiki/Scio_Sen_Bariloj

seminario kun 3 temoj:

  • enkonduko al ESPERANTO
  • enkonduko al la skribado kaj legado de la fonua lingvo
  • kapabligo de virinoj en gvidaj roloj (leadership)


 Jen hotelo JoCa en Kotonuo, Benino

https://eo.wikipedia.org/wiki/Kotonuo


Kunlaboro kun Radio Univers por lanĉi la seminarion.
Malferma ceremonio.
Ĉeestas Sinjoro Zossou, direktoro de la departementa oficejo por naciaj lingvoj (nigre vestita) kaj kunlaboranto maldekstre.
Dekstre Privas Tchikpe,
prezidanto de la organiza institucio SCIO SEN BARILOJPartoprenantinoj jam montras talenton en publikaj paroladoj.


Dum tiu komuna momento Mireille Grosjean informis pri Esperanto mallonge pere de videbla prezento:
Esperanto per du-dek-era bildaro
(L'Espéranto en vingt tableaux)Instruado de la loka lingvo FON,
fonua lingvo

Vidu: https://eo.wikipedia.org/wiki/Fonua_lingvo
La internacia fonetika alfabeto estas uzata por skribi la fonuan lingvon.

https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Fonetika_Alfabeto

La fonua lingvo havas diversajn tonojn.

Kiel plej multe da beninanoj, tiuj junaj virinoj studis kaj studas altnivele per la franca lingvo, uzas ĉiutage la fonuan lingvon por babili en la familio kaj kun geamikoj, sed neniam skribis ĝin.
Ili arde deziras verki en "Facebook" per tiu lingvo same kiel skribi telefonmesaĝojn.

SCIO SEN BARILOJ
kovras ĉiujn kostojn de tiu lertigado.
Ni elkore dankas al niaj subtenantoj.
Novaj subtenantoj povas uzi la UEA-konton de SSB assb-k

Grupa laboro:

 

Ĵaude: lasta tago kun kurso pri fonua lingvo: laŭta legado.

Supre: REINE
Sube: SANDRA

Supre: Olga
Sube : Amandine


Supre:

Fina ĝojo: la tuta grupo lernas la beninan nacian himnon de sia lingvo la fonua.


Dulingva libro pri fonuaj proverboj.

 La kvar instruistoj
De maldekstre dekstren:
Ladislas Tande, Mireille Grosjean, Privas Tchikpe, Christophe Hounto-Ada


Post verkado por la Revuo ESPERANTO: grupa fotado


Luda vespero:
Vivantaj statuoj
Elekteblaj temoj: paco, mediprotektado, solidareco, virinoj en gvidaj roloj.

Supre: PACO
flugantaj kolomboj
rifuzo de perforto
Sube: PACO
kunlaboro

Supre:
SOLIDARECO
post komuna laboro komuna festado.
Sube:
MEDIPROTEKTADO
Plantado

Lasta mateno vendreda:
ekzameno UNUA KONTAKTO

Fermo:
analiza priskribo de la semajno


Kaj la fino:
disdono de diplomoj!!!

Sandra
Amandine
Reine

Delphine


samedi 10 janvier 2015

INFA de TOVE, KPALIME, TOGOLa strato inter Lomeo kaj Kpalimé estas bonkvalita, vidu foton.
Oni povas veturi en rapideco de 80 km/hore aŭ 100.

Institut National de Formation des Agriculteurs
 à Tove, près de la ville de Kpalimé, à 100 km de Lomé, TG.

Nacia Instituto por Lertigado de Kamparanoj
en Tove, ĉe Kpalimé, 100 km for de Lomeo, TG.
Jen la plano de la lertigejo.
Ĝia surfaco estas proks. 80 hektaroj.
Granda parto de la surfaco estas kreskigejoj de tektonoj (arbaroj, kampoj).

http://eo.wikipedia.org/wiki/Granda_tektono


Ĉi tie oni bredas bovinojn, porkojn, ŝafojn, kuniklojn.
Kreskas legomoj.
Manĝaĵoj konsistas el bio nutraĵoj el la instituto.

Temas pri ŝtata establo kun aŭtonoma mastrumado.De maldekstre:
Adjévi ADJE
Apélété AGBOLO
Markus ATTAGLO
Estraranoj de Unio Togolanda por EsperantoNotindas, ke mi vizitis kaj fotis la centron en januaro dum seka sezono.

Notindas, ke en tiu tago ne estis evento en la centro, do ĉio malplena, neuzita.


Jen termitejojAfrika kutimo:
Unue oni salutu la dommastron.
Temas pri Sinjoro Treko


Maldekstre AGBOLO, dekstre ATTAGLO.


Specifaĵoj de afrika arkitekturo:
truoj por ebligi al la aero flui libere.
En tiaj ejoj povas esti plie ventumiloj.


Pluraj konstruaĵoj
pluraj ĉambrotipojPlej diversaj salonoj
Tiu ĉi, fermita, kun klimatiziloj


100 sidlokoj


Tiu ĉi, fermita, kun klimatiziloj kaj ventumilojLa granda halo
kun ventumiloj300 sidlokojAlia kursejo
(Mi ne vidis ĉiujn, ĉar kelkaj estas similaj)

2 kursejoj kun po 30 sidlokoj
2 kursejoj kun po 20 sidlokoj

Promenado inter la konstruaĵoj
32 ĉambroj kun po unu geedza lito
11 ĉambroj kun po 4 unupersonaj litoj

La domo kun hotelstilaj ĉambroj (6)
En alia konstruaĵo 2 pliaj.
Antaŭplanitaj pliaj.
Ekster INFA TOVE tiu littuko estas ŝtelita...


Italstila duŝo
sen surplanka kuvo
facile alirebla

Afrikstila fenestro
el horizontalaj vitraj bretoj


Duŝejo por 4litaj ĉambroj

Plie, sen fotoj:
3 domoj.
En ĉiu domo estas 3 dormoĉambroj, unu salono, unu kuirejo kaj unu banĉambro kun duŝejo kaj necesejo. Ili kutime estas je dispono de la instruistoj.Promenado inter la konstruaĵojManĝejoj: estas du
Malgranda (unua foto)
Pli granda (dua foto)
Moderna kuirejo por prepari okcidentstilajn manĝojn.


Afrikstilaj enormaj kuirpotoj por ekstera kuirejo Nia ĉiĉerono montras, kiel erigi kaj farunigi cerealaĵojn.

Lavejo por teleraĵoj.Niaj 3 samideanoj: Adjévi, Apélété kaj Markus


Apuda Hotelo


 Salonego por bankedoj


Distancoj:
De INFA al urbo Kpalimé
2 km

De INFA al hotelo "30an de augusto"
1 km en la sama direkto kiel la urbo de Kpalimé.

Taksiaj motorcikloj ekzistas,
ili nomiĝas "zemiĝan".

Laŭ vizito de Mirejo
la sesan de januaro 2015